Entri Populer

Kamis, 12 Juni 2014

BACAAN DOA SELAMATAN

Contoh bacaan doa selamat (Teks Indonesia)

Bismillahirrahmaannirrahim,

“Allahumma innaanas ‘aluka salamatan fiddiin wa’aafiyatan filjhasad wa jizadatan fil’ilmi wa barakatan firrizqi wa taubatan kablalmaut wa rahmatan indalmaut wa magfiratan ba’dalmaut. Allahumma hawwin ‘alaina fii sakaratilmaut wannajaa taminannari wal’afwa ‘indalhisaab. Rabbana laa tujighkuluubanaa ba’daizd hadaitanaa wa hablanaa minladunkarahmatan innaka antalwahhab. Rabbanaa aattinaa fiddun-ya hasanah wafil aahirati hasanah waqinaa azaa-bannar. Walhamdulillahi rabil-aalamiin.”
Untuk mencocokannya dengan tulisan arab aslinya hendaklah anda membuka tuntunan doa yang ada doa selamatnya.
1. Amalan selawat duit / selawat pulus klik disini
2. Amalan doa jagad rejeki klik disini
Inilah doa selamat yang bisa digunakan untuk menghemat dan melancarkan rejeki, dibaca ketika anda mendapatkan rejeki berupa uang dalam jumlah dan bentuk uang apa saja. Biasanya sebagian orang mempunyai i’tikad tidak boleh membelanjakan uang yang baru didapat, atau mereka simpan dulu satu malam di rumah baru boleh dibelanjakan atau dikeluarkan. Tetapi dengan dibacakan doa selamat pada saat anda dimana saja, maka uang tersebut bisa dibelanjakan.
Caranya ; anda pegang uang tersebut dengan kedua tangan anda, lalu mulai anda bacakan doa selamat seperti diatas cukup 1 kali bacaan. Setelah itu uang tersebut siap dibelanjakan. Semoga rejeki bisa berkah dan terus bertambah. amin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar